Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası
Veri Sorumlusu:

www.atestenote.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye, İstanbul adresinde faaliyette bulunan BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mersis No:0723004682700010) (“Biz/BSH”), tarafından işletilmektedir. BSH, veri sorumlusu olarak kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (‘’KVKK’’) uygun olarak, Bosch İnternet Sitesi'ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanma, saklanma, aktarma dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri veriyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

BSH, İnternet Sitesi kullanan internet kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, Bosch ürünlerinin satışı, Ürünlerinin teslimi, kurulumu, bakımı, onarımı, satış sonrası servis hizmeti işlemlerini yerine getirmek, ürünlerinin tanıtımına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak, geri bildirim yapmak vb. amaçlarıyla, üyelik aşamasında veya İnternet Sitesini kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel verilerin verilmesini talep etmektedir. Kişisel veri belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, posta adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle (Genişletilmiş Bölüm, 1) toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin Bosch Markalı Ev Aletleri İnternet Sitesi'ni nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olabilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonimleştirilmesi itibariyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.

Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz ürünlerimizin/hizmetlerimizin satışı, ürün teslimi, kurulumu, bakımı, onarımı, satış sonrası servis hizmeti işlemlerini yerine getirmek, şirketimiz ve yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin kontrolünü sağlamak, kutlama, temenni ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle şirketimizin tanınırlığını arttırmak ve ürünlerimizin/hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, bülten, kampanya bilgilerini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak, müşteri anketleri yapmak/yaptırmak, size geri bildirim yapmak ve sair amaçlarla işlenmektedir ve kullanıcılara daha iyi hizmet vermek ve hizmetin ifası ile veri güvenliği, şirketimizin bağlı olduğu şirketin grup politikalarına uyum amaçlarıyla yurtiçindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan ve şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketlere, yetkili servislerimize, yetkili bayilerimize, lojistik şirketlerimize, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, pazar araştırma şirketlerine, çağrı merkezi hizmeti veren şirketler gibi hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mevcut ve potansiyel müşteriler ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla kanuni ve sözleşmesel sebeplerle toplanır.

Veri Toplanması ve Kullanıma Tahsis Edilmesi

Bosch Ev Aletleri Bilgi Hizmetinden kimliğinizi açıklamadan da faydalanabilirsiniz. Bilgi Hizmetine eriştiğinizde standart olarak topladığımız bilgilerin ayrıntıları “Ağ sunucusu veri günlüğü” ve “Rumuz kullanan kullanım profilleri” maddesi altında aşağıda belirtilir. Kişiselleştirilmiş hizmetlerimizden birine kaydolursanız (ör. Hesabım) adınız ve diğer kişisel bilgileriniz sizden istenecektir; bakınız aşağıda “Bosch Ev Aletleri internet sitesine kayıt yaptırma” maddesi. Tarafınızca verilen tüm kişisel veriler söz konusu veriyi bize sağlama amacına uygun şekilde tarafımızca kullanılır ve işlemden geçirilir. Örneğin iletişim formu yoluyla verilen bilgiler sizin talebinizi işleme koymak üzere kullanılır.

Ağ Sunucusu Veri Günlüğü

Bosch Ev Aletleri Bilgi Hizmetine giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız takip eden verileri (“veri günlüğü”) internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya teknik olarak ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına aşağıdaki bilgileri onayınız olmasa dahi kaydederiz:

 • Giriş tarihi
 • Giriş zamanı
 • Başvuru web sitesinin URL'si
 • Alınan dosyalar
 • İletilen veri miktarı
 • Tarayıcı tipi ve versiyonu
 • İşletim sistemi
 • IP adresi
 • İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı

Bu bilgiler, özellikle kimliğinizin anlaşılmasına imkân vermeyen bilgilerdir. Bu bilgiler tarafınızca istenilen içeriğin doğru biçimde teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz bir yönüdür. Veri günlüğü internet sitemizin ve altında yatan teknolojinin geliştirilmesi için sadece istatistiki amaçlarla analiz edilir ve sonrasında silinir.

Veri günlüğü, Bosch Ev Aletleri Bilgi Hizmetini kullanımınızın bir parçası olarak toplanan diğer verilerden (Ör. Madde 5'te bahsedilen veriler) ayrı olarak depolanır.

Rumuz Kullanan Kullanıcı Profilleri

BSH tarafından çerezler ve izleme pikselleri, Bilgi Hizmetini kullanımınıza ait veriler reklamcılık ve pazar araştırması maksatlarıyla toplanır ve Bosch Ev Aletleri Bilgi Hizmetini kullanıcıların gereksinimlerine uygun hale getirilmesi amacıyla kullanılır.

Söz konusu kullanım verilerinin toplanması ve kullanıcı profilinin oluşturulması bir çerez numarası kullanılarak isimsiz temelde yürütülmektedir. Kullanıcı profilleri sadece isimsiz şekilde oluşturulur, saklanır ve bunlar sizin adınızla veya e-posta adresiniz gibi kimliğinizi açığa çıkarabilecek diğer bilgilerle birleştirilmez.

Kullanım verileri Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland (“Adobe”) 'dan alınan Adobe Analytics hizmetinin yardımıyla alınır ve kullanım profilleri oluşturulur. Bosch Ev Aletleri Bilgi Hizmetini kullanımınıza ilişkin bilgi, Adobe'deki sunuculara iletilir, burada analiz edilir ve internet sitesinin genel kullanımındaki trendleri ortaya çıkaran kümülatif veri olarak BSH’a geri gönderilir.

Kullanım verilerinizin toplanmasına ve bu türden isimsiz bir kullanım profilinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır (kayıt sildirme). Bu konudaki itirazınızı Adobe'un kayıt sildirme internet sitesine bildirebilirsiniz. Adobe Analytics'te çerezlerin ve kayıt sildirme opsiyonlarının işlenmesi için, lütfen şu URL'den, Adobe tarafından sağlanan resmi dokümantasyona bakınız: www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Bosch Ev Aletleri İnternet Sitemize Kayıt

Kişiselleştirilmiş hizmetlerimizden faydalanmak üzere kaydınız sırasında, belirli kişisel verileriniz işlenir. Örneğin Hesabım için kayıt işlemi sırasında aşağıdaki bilgiler vb. istenecektir:

Zorunlu Bilgiler
 • Unvan
 • Ad ve Soyad
 • Tam Adres
 • Cep Telefonu numarası
 • E-posta adresi
 • Şifre
 • T.C. Kimlik No. / Vergi No.
 • İl, ilçe
 • Adres
Opsiyonel Bilgiler
 • Vergi Dairesi
 • Telefon numarası 2
 • Doğum Tarihi

Bosch Ev Aletleri markasına ait ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, pazarlanması, BSH’ın tanıtımı, kutlama, temenni vb. içeriklerle tanınırlığını arttırmak amacıyla ilgili kampanya, bülten, tanıtım, ürün/hizmet ve müşteri memnuniyet anketleri, reklam, duyurulardan haberdar olmanızı teminen ticari elektronik iletilerin (E-mail, Telefon, SMS vb.) gönderilmesi için tarafınızdan izin alınacaktır.

Bosch Ev Aletleri internet sitemize kayıt olduğunuz takdirde sadece kayıtlı kullanıcılara sunduğumuz içerik ve hizmetlere erişebilirsiniz. Kayıtlı kullanıcılar, kayıt sırasında vermiş oldukları verileri değiştirme ve/veya silme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu hususta bizimle temas kurmak için lütfen işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası sonunda verilen iletişim bilgilerini kullanınız.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi BSH’ye kimliğinizi doğrulamak şartıyla yazılı olarak ilişikteki formun doldurulması suretiyle bizzat veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz.

Veri Güvenliği

BSH, KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almıştır.

İletişim Formu

Bizimle e-posta veya iletişim formu vasıtasıyla temas kurduğunuzda, verdiğiniz ayrıntılar talebinizin işlenmesi amacıyla ve olası takip soruları için saklanacak ve kullanılacaktır.

Küçüklere Ait Veriler

Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerin gönderilmemesi gerekir.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

Bilgi Hizmeti diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. BSH link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası’nda Değişiklikler

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Gizlilik Politikası, veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Genişletilmiş Bölüm

1. Çerezler

Diğer birçok internet sitesi gibi biz de "çerezler"den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz. Çerezlerin içerdiği bilgilerle biz sadece navigasyonu kolaylaştırabilir ve internet sitelerimizin doğru görüntülenmesini sağlayabiliriz.

Çerezler, sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak amacıyla mobil uygulama tanımlayıcıları gibi çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilirsiniz

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

2. Sosyal Medya Bağlamında Sosyal Eklentilerin Kullanımı

Facebook

BSH, Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA ("Facebook") tarafından işletilen sosyal ağ Facebook.com'dan sosyal eklentileri ("eklentiler") kullanmaktadır. Eklentiler Facebook logosuyla ya da "Facebook". "like", veya "share" ekleriyle tanınırlar.

Internet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, Facebook ile bağlantı kurarsınız ve Facebook'a veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Facebook oturumuz açıksa, Facebook bu ziyareti Facebook hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan Facebook'a aktarılır ve orada saklanır.

Veri toplanmasının, verilerin Facebook tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen Facebook Veri Koruma Bildirimine bakınız.

Eğer Facebook'un bizim internet sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook'tan oturumunuzu kapatmanız gerekir.

[Google+]

BSH, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google") tarafından işletilen sosyal ağ plus.google.com 'dan sosyal eklentileri ("eklentiler") kullanmaktadır. Eklentiler Google+ logosuyla ya da "Google+", "Google plus", veya "+1" ekleriyle tanınırlar.

Internet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, Google ile bağlantı kurarsınız ve Google'a veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Google+ oturumuz açıksa, Google bu ziyareti Google+ hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan Google'a aktarılır ve orada saklanır.

Veri toplanmasının, verilerin Google+ tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen Google Veri Koruma Bildirimine bakınız.

Eğer Google'ın bizim internet sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce Google+'dan oturumunuzu kapatmanız gerekir.

[YouTube]

BSH, YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA tarafından işletilen YouTube video platformunu kullanmaktadır. YouTube video ve ses dosyalarının izlenmesine olanak tanıyan bir platformdur.

Internet sitemize bir sayfa yüklediğinizde, entegre YouTube yürütücüsü video ya da ses dosyasının teknik aktarımını sağlayabilmek için YouTube ile bir bağlantı kurar. YouTube'la bağlantı kurulduğunda, veriler YouTube'a aktarılır.

Veri toplanmasının, verilerin YouTube tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen YouTube Veri Koruma Bildirimine bakınız.